• Profesori, materiale și metode de predare

Centrul oferă profesori entuziaşti și bine instruiți în practicarea metodelor noi de predare. Se predă în așa fel încât studentul să gandească şi să comunice fără efort în limba engleză. Diferit faţă de sistemul tradiţional, învăţarea se face pe baza participării active a studentului la curs. Actorul principal este el, nu profesorul. In locul unei învăţări scolastice, bazată pe scris şi citit, se folosesc metode intuitive, bazate pe o vorbire si o pronunţie corectă. Profesorul va veni la ore cu ziare, reviste, broşuri şi pliante din Marea Britanie, DVD-uri, CD-uri şi casete cu filme şi muzică, cu jocuri, cărţi şi documente britanice, toate pentru ca procesul de învăţare să se facă cu o cât mai mare plăcere. Scopul este ca studentul să comunice cât mai fluent și firesc dar mai ales de a-l învăța să gândească în limba engleză și nu să traducă în minte din română în engleză.

Tehnica de predare încurajează practicarea aptitudinilor de limbă recent dobândite. Se utilizează dispozitive audio cu situații și dialoguri practice și reale iar studenții vor intra în diferite roluri de activitate, lucrând individual sau în pereche, participând activ la cântece și jocuri, în așa fel încât să înceapă a folosi limba intuitiv și cu încredere.

Biblioteca centrului deține o gamă largă şi variată de materiale didactice britanice și americane și vă pune la dispoziție cărți, broșuri, reviste și filme care vă pot ajuta în învățarea limbii cât mai rapid și mai plăcut. Activitățile din afara orelor de curs, efectuate la sediu, în clase sau la Clubul Centrului, vor ajuta și ele la crearea unui mediu prietenesc și plăcut, la care studentul să dorească să participe cât mai des și activ.

  Related Site research paper help.