• Business English & Engleza de Specialitate

Cursurile sunt organizate în sistem individual, pereche sau pentru grupe de 4-8 persoane în grupă. Ele se pot ține la sediul Centrului sau la sediul Companiei,  pot fi de durată scurtă, medie sau lungă, în regim intensiv sau standard.  In general se păstrează modelul de predare în ședințe de  4 ore pe săptămână, a câte 20 ședințe pe modul/nivel. Cursurile încep prin a ajuta cursantul să comunice în situaţii uzuale (acasă, la aeroport, la cumpărături, la hotel. etc) și se extind pe profilul de specialitate dorit. Fiecare curs conține texte britanice, autentice, adaptate domeniului solicitat.

ENGLEZA DE AFACERI (Business English) 
Cursurile sunt pentru cei care stăpânesc deja limba engleză într-un mod satisfăcător  dar care întâmpină dificultăți în utilizarea termenilor de specialitate. Business English se ocupă cu engleza din mediul de afaceri și acoperă o gamă largă de tematici:
- Business Correspondence (scrisori, facturi, email, etc.)
- Business Reports (întocmirea de rapoarte pe diferite teme)
- Presentations & Negotiations (prezentări de produse și vânzări sau negocieri)
- Contracts (Forme de contracte cu termenii specifici companiei respective)
- Finance/Banking (limba folosită la bursă, în bănci sau în City-ul londonez)

ENGLEZA DE SPECIALITATE
Cursuri care se concentrează pe însușirea termenilor dintr-un domeniu de specialitate (turism,  contabilitate, resurse umane, engleza medicală, juridică, etc) și cursuri de pregatire pentru diferite examene recunoscute internațional, cum ar fi cele oferite de Cambridge, LCCI, Trinity College sau pentru examenele IELTS, TOEFL, etc. Vezi: Teste, Examene, Certificate. That Site help with essay assignment in uk.