• Engleza generală pentru adulți

Cursuri pentru cei care doresc să vorbească cât mai repede limba engleză. Cursurile se axează pe latura practică a limbii, cu accent pe conversație, exprimare şi creşterea încrederii în a folosi limba corect şi fluent. Vezi și: Profesori, materiale si metode de predare

Grupuri mici de cursanți
Grupe de maxim 4 studenţi în grupă. Vârsta minimă pentru acest curs este de 16 ani (pentru cursanţii mai tineri vezi Cursuri pentru școlari si elevi). Cursurile urmeaza diferite module, fiecare modul fiind corespondent unui nivel de limba engleză. Fiecare modul/nivel are 10 săptămâni, 4 ore pe săptămâna, a câte 2 şedinţe de două ori pe săptămână. Total: 40 ore pe modul. Pentru cei interesaţi, există și cursuri individuale cu un număr mai mic sau mai mare de ore.

Nivele de limba engleză
Inaintea fiecărui modul se va aplica un test simplu și o evaluare orală pentru a ne asigura că veți fi la nivelul potrivit. Nivelele corespund Grilei Comunităţii Europene (CEF). De la nivelul 4 puteţi trece fie la cursuri speciale pentru obținerea unui examen specific, fie pentru învăţarea unei limbi de specialitate (Business English, Human Resources,  Medical English, etc).
Nivel 1. Complete Beginners.  Se adreseaza celor care nu cunosc deloc limba engleză.
Nivel 2. Elementary (Cadru European A2). Comunicații de bază. Un curs important ce leagă începătorii de nivelul mediu.
Nivel 3. Pre-Intermediate (Cadru European B1/B1+).  Puteţi comunica în engleză. Axați mai ales pe conversaţie, putem vorbi deja la trecut, prezent și viitor.
Nivel 4. Intermediate (Cadru European B2/B2+).  Vă descurcaţi în situaţii uzuale cu un grad mediu de dificultate. Nivel folositor celor ce doresc să lucreze în strainătate sau pentru examenele Cambridge FCE.
Nivel 5. Upper-Intermediate (Cadru European C1/C1+). Comunicaţi uşor în engleză. Se recomandă celor care doresc să studieze/lucreze în străinatate sau pentru examenul Cambridge CAE.
Nivel 6. Advanced (Cadru European C2). Un nivel axat pe conversaţie în care se insistă pe dezvoltarea deprinderilor de a utiliza un vocabular complex în diverse domenii. Aveţi o comunicare fluentă.
Nivel 7.  Special. (C2+) Aveţi o comandă excelentă a limbii. Pentru cei care doresc să se familiarizeze cu nuanţele subtile ale englezei de specialitate.
Pentru Certificate vezi Teste, Examene, Certificate. Visit This Website who can write my essay for me.